Vi har i samarbejde med Muskelsvindfonden igangsat en ideudviklingsprocess, der har til formål at finde nye måder at formidle budskabet om Plads til Forskelle.

Vi har i samarbejde med Muskelsvindfonden igangsat en ideudviklingsprocess, der har til formål at finde nye måder at formidle budskabet om Plads til Forskelle.