Corporate Branding

Gør din virksomhed til en mærkevare

mearkevare-1

Hvad er Corporate Branding?

Corporate branding er en tricky ting. Uanset hvor meget eller hvor lidt man som virksomhed gør for at udbrede kendskabet til sig selv, så har man altid et brand. Den tricky del er der, hvor man selv kan styre brandet, og hvordan omverdenen opfatter ens brand. Det er en vedvarende proces, og man skal altid være parat til at undergå forandringer og tilpasse sig markedet og den moderne forbruger. 

Som virksomhed er det ikke længere nok blot at have et produkt på markedet, der matcher konkurrenternes på kvalitet og pris. Det er endda ikke længere nok at have et produkt, der er bedre eller billigere end konkurrenternes. De gamle markedsmekanismer er sat ud af spillet, og nu er det afgørende, at man som virksomhed involverer hele sit brand i markedsføringen og salget af produkter. Forbrugerne er blevet meget mere kritiske og handler ud fra, hvilke virksomheder de kan identificere sig med på værdier og holdninger. Øget forbrugerbevidsthed gør virksomheder sårbare, og man skal kunne udvise et socialt ansvar. Etik og følelser binder kunden til virksomheden, og hvad man som kunde ønsker at signalere ved at købe virksomhedens produkter. 

Det er her, corporate branding, eller virksomheds branding, spiller ind. Virksomheden skal gøres til en mærkevare i sig selv og påtage sig et større ansvar, politisk eller etisk, fremfor at have et økonomisk sigte. Som virksomhed skal man kunne udstråle en identitet, forbrugerne kan identificere sig selv og sin livsstil med, for på den måde at adskille sig fra sine konkurrenter. Derfor er det også en vedvarende proces, hvor udfordringer i samfundet kan være med til at præge de holdinger og værdier, man som virksomhed skal kunne repræsentere.

Nordisk-Krabbe-Kompagni

Branding af Nordisk Krabbe Kompagni

Corporate branding skal skabe en helhed

En del af denne corporate branding kan man kommunikere gennem sine æstetiske valg og visuelle identitet, og den måde virksomheden fremstår på. Man skal så at sige skabe sig et visuelt univers, som formidler de rette følelser og sanser. En anden ting er Brand Identitet, som er alt, hvad virksomheden ønsker, den skal ses som; produkter, service, værdier, kvalitet m.m. Her er det også virksomhedens personlighed, som skal kommunikeres. Har man en humoristisk og afslappet tilgang til tingene, eller måske en mere traditionel og konservativ livsstil. Som med os selv, er en brand identitet en udvikling over tid, der vokser og skal modnes. 

Sidst men ikke mindst er der brand image, som er måden hvorpå målgruppen og forbrugeren ser virksomheden på, og den stemmer måske ikke altid overens med det, man som virksomhed ønsker. Men det er det, man med corporate branding kan arbejde hårdt på at få til at ske. Vigtigst af alt er man fremtræder autentisk og konsekvent, når man skal sælge en samlet oplevelse af brandet. Hvis man lykkes med at skabe en helhed omkring sin virksomheds branding, så får man til gengæld en højere profit, større afkast på marketings investeringer, højere aktieværdi og vigtigst af alt en loyal kundegruppe.

Hoptimist

Branding af Hoptimist

Skab vækst. Helt enkelt.™

Aarhus
Vestergade 49B
8000 Aarhus C

Viborg
Erik Ejegods Vej 16, 2

8800 Viborg

Kontakt
+45 42 42 80 52

kontakt@vulkanbureau.dk

Copyright © Vulkan — CVR 35631496